main-image

Polityka prywatności

§1.

Informacje ogólne

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, które gromadzone są przez Administratora danych osobowych w związku z Państwa aktywnością na stronie http://www.artcomfort.pl/.
2.    Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem przedmiotowej strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej jako „RODO”.
3.    Administrator danych osobowych (dane Administratora zostały zamieszczone w §2 niniejszej Polityki Prywatności) dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane zgodnie z prawem, wyłącznie w celu w jakim zostały zebrane, jak również dba o to, aby zapewnić przetwarzanym danym należytą ochronę przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami.
4.    Administrator danych osobowych stara się zapewnić Państwu możliwość skorzystania z przysługujących na gruncie RODO praw, jak również na bieżąco modernizuje ww. stronę internetową, aby odpowiadała ona aktualnie obowiązującym przepisom.

§2.

Administrator danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem ww. strony jest Artcomfort Sp. z o.o. adres siedziby: ul. Marywilska 36, 03-228 Warszawa, KRS: 0000515797, 
NIP: 5242770589,  e-mail: biuro@artcomfort.pl (zwana dalej jako „Administrator”).
2.    Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy zarówno przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”, jak również bezpośrednio pod adresem mailowym zamieszczonym powyżej. Na wszelkie zapytania, dotyczące ochrony danych osobowych, Administrator stara się  odpowiadać niezwłocznie w terminie nie dłuższym 30 dni.

§3.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1.    Cel przetwarzania danych osobowych, gromadzonych w związku z Państwa aktywnością na stronie internetowej Administratora, różni się w zależności od tego, czy zdecydowali się Państwo wyłącznie na jednorazowy kontakt, czy chcą Państwo otrzymywać od nas informacje handlowe.
2.    Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje wyłącznie dane zwykłe. Administrator nie przetwarza Państwa danych wrażliwych (np. dane o stanie zdrowia, nałogach, poglądach politycznych etc.), a wszelkie informacje, które mogą stanowić dane wrażliwe i są przez Państwa przesyłane dobrowolnie (np. w formularzach kontaktowych) są niezwłocznie i trwale usuwane.
3.    Formularz kontaktowy:
    a) zakres podawanych przez Państwa danych osobowych to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
    b) dane wskazane w formularzu przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane przez Państwa zapytanie. Wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
    c) Podczas wypełniania formularza mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jak również otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. Wówczas Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. udzielona zgoda, która mogą Państwo odwołać w każdym czasie min. również za pośrednictwem przedmiotowego formularza. Każda zgoda zostaje wyrażana dobrowolnie, a jej brak nie ma wpływu na możliwość skorzystania z formularza kontaktowego. Jej odwołanie nie wpływa na ważność dokonanego przetwarzania przed jej cofnięciem.
    d) Podanie danych osobowych, wskazanych w pkt 1, jest dobrowolne (nie wynika z przepisów prawa), niemniej jednak ich niepodanie może skutkować utrudnieniem lub całkowitą niemożnością skorzystania z formularza kontaktowego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Wszelkie warunki przychowywania oraz dostępu do plików cookie ustawiane są z poziomu Twojej przeglądarki.